เมื่อถูกเลิกจ้าง.... หรือว่าออกเองก็ตาม.... สิ่งที่ควรรู้และควรทำก็คือ

ไปใช้สิทธิ์การว่างงานกับทางกรมการจัดหางาน/ประกันสังคม  ในช่วงที่เรา

ยังไม่มีรายได้เข้ามา

 

มามะ.... เร่เข้ามาฟัง.... ( วันนี้ไปมาแล้ว... )  อันดับแรกเลย... เมื่อถูกเลิกจ้าง

เราก็ต้องได้รับสิทธิ์อันพึงมีจากนายจ้างก่อน ประกอบไปด้วยสิทธิ์ดังนี้

 • หนังสือเลิกจ้าง
 • หนังสือรับรองการทำงาน  ( อันนี้ไม่แน่ใจแต่ละบริษัทนะ )
 • หนังสือรับรองการเสียภาษี
 • เอกสารรับเงินกรณีเลิกจ้าง ( อันนี้แล้วแต่ละบริษัทว่าจะจ่ายยังไง มีรู้มาจ่ายน้อยกว่าที่กฏหมายกำหนด / มากกว่า อันนี้ขึ้นอยู่กับนายจ้าง/ลูกจ้าง )


และที่สำคัญคุณต้องถามกับทางบริษัท/ฝ่ายบุคคลให้ชัดเจนว่า จะแจ้งรายชื่อคุณให้กับทางกรมการจัดหางานเมื่อไร  / หรือคุณต้องไปยื่นเรื่องกับทางกรมการจัดหางานเมือไร

 

ของตุ้มเป๊ะ ฝ่ายบุคคลว่า 7 วัน....   วันนี้ตุ้มเป๊ะก็ไปจัดการมาแล้วที่สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7

 

สิ่งที่คุณต้องเตรียมไปมีดังนี้

 1. บัตรประชาชน (ตัวจริง) และ สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาหลักฐานการลาออก , ถูกเลิกจ้าง หรือ สปส. 6-9  ( ข้อนี้ทางกรมการจัดหางานเค้าไม่เน้นนะ )
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร  ( หน้าแรก )  ประเภทออมทรัพย์
  • กรุงไทย
  • กรุงศรีอยุธยา
  • ทหารไทย
  • กรุงเทพ
  • ไทยพาณิชย์
  • กสิกรไทย
  • นครหลวง

ไปถึง....ก็ไปแจ้งว่า...มายื่นเรื่องว่างงาน/ถูกเลิกจ้าง  เค้าก็จะให้เอกสารมา 1 ชุด มี 2 ใบ

ก็กรอกเอกสารตามที่เค้าให้มาให้เสร็จสรรพ  แล้วก็แนบเอกสารทั้งหมดข้างบน แล้วไปวาง

ในตะกร้าเอกสารเพื่อรอเรียกตัว

 

รอพอสมควร....เค้าก็จะเรียกให้เราไปสอบถามเล็กน้อย... ตรงโต๊ะของพนักงานซึ่งจะมี

หน้าจอให้เรามองเห็นว่าพนักงานกำลังกรอกข้อมูลอะไร ของเรา... ซึ่งเราสามารถดูและ

ทักท้วงได้ในกรณีที่เราเห็นอะไรที่ผิดปกติ.... ( แต่แก้ไขได้เปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ   )

หลังจากนั้นก็จะได้เอกสารกลับบ้านมา 2 ใบคือ

 1. ใบนัดรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน  ซึ่งในนั้นก็จะมีรายละเอียดการนัดให้มารายงานตัวทั้งหมด 6 ครั้ง ( และเราต้องเอาจดหมายจากประกันสังคมไปด้วย ยกเว้นว่าจดหมายยังมาไม่ถึงไม่มีก็ได้)


 2. หนังสือรับรองผลการติดต่อสมัครงาน  เค้าให้เราไว้ยื่นให้กับทางบริษัทที่เราไปสมัครงานกรอกรายละเอียด

 

และการนัดรายงานตัวนั้น เราต้องไปตามนัดตามวันที่แจ้งในใบนั้นทุกๆครั้ง หรือไม่ก็ให้ไปก่อนได้

ล่วงหน้าจากวันที่นัดไม่เกิน 3 วัน  แต่หลังไม่ได้นะคะ  อดค่ะ  อดที่ว่านี่คือเงินค่ะ 

ซึ่งในนั้นเค้าจะเรียกว่า ประโยชน์ทดแทน

 

และที่สำคัญคือ...หลังจากคุณไปรายงานตัวตามวันที่กำหนดแล้ว... เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีที่คุณ

ให้กับทางกรมการจัดหางานไว้หลังจากนั้นอีก  .... 7...... วัน....

ส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจะเท่ากับ 50% ของฐานเงินเดือน แต่ไม่เกิน 15000  บาท ภายใน 180 วัน

แต่ในกรณีลาออกเองนี่...รู้สึกว่าจะได้ถึงนะ ไม่แน่ใจว่า 20% หรือว่า 25%

 

และตุ้มเป๊ะก็มีชื่อหน่วยงานกรมการจัดหางานทั้ง 10 เขตมาฝาก   ( หาในเน็ตไม่เจออ่ะ ) ได้มาจาก

หนังสือคู่มือผู้สมัครงาน - สมัครงานอย่างไร...ให้ได้งาน  จากเขตที่ไปวันนี้แหละ....

หรือจะลองโทรถามทางเองได้นะ จากสายด่วน 1694    ( แล้วจะเหมือนตุ้มเป๊ะเมื่อเช้า... )

 

รายชื่อและสถานที่ตั้งสำนักจัดหางานของกรมการจัดหางาน

 1. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1
  ชั้น 1 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (เดิม) ภายในกระทรวงมหาดไทย
  ถ.เฟื่องนคร เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
  โทรศัพท์  0-2223-6217 , 0-2223-2684-5
  โทรสาร   0-2223-2685
  E-mail Address - ar1@doe.go.th
 2. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2
  6 ซอยรัชดาภิเษก 70
  ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
  โทรศัพท์  0-2910-1183-4 , 0-2910-1180
  โทรสาร   0-2910-0949
  E-mail Address - ar2@doe.go.th
 3. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3
  19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 2
  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
  โทรศัพท์  0-2617-6566-69
  โทรสาร   0-2617-6568
  E-mail Address - ar3@doe.go.th
 4. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4
  438/115 ซอยจันทร์ 47 ถนนจันทร์
  แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120
  โทรศัพท์  0-2211-7558 , 0-2211-8167
  โทรสาร   0-2211-9584
  E-mail Address - ar4@doe.go.th
 5. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5
  อาคารห้างสรรพสินค้าพาต้า (ปิ่นเกล้า) ชั้น 4
  125  ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700
  โทรศัพท์  0-2434-6575-76
  โทรสาร   -
  E-mail Address - ar5@doe.go.th
 6. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6
  ชั้น 3F ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค บางแค
  ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
  โทรศัพท์  0-2454-5466 , 0-2454-2203 , 0-2455-4147-8
  โทรสาร   0-2455-8500
  E-mail Address - ar6@doe.go.th
 7. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7
  48-48/1 ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10150
  โทรศัพท์  0-2427-4512 , 0-2427-4327
  โทรสาร   0-2427-5432
  E-mail Address - ar7@doe.go.th
 8. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8
  1/8, 1/10 อาคารบางนาธานี ซอยบางนา-ตราด 34
  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
  โทรศัพท์  0-2398-7477 , 0-2398-6612
  โทรสาร   0-2398-7019
  E-mail Address - ar8@doe.go.th
 9. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9
  123/708-710  ซอยนวมินทน์ 98
  แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
  โทรศัพท์  0-2948-6007-8 , 0-2510-7876 , 0-2510-3602
  โทรสาร   0-2510-7876
  E-mail Address - ar9@doe.go.th
 10. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10
  555/29-33  ถนนสีหบุรานุกิจ
  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510
  โทรศัพท์  0-2540-7004-5
  โทรสาร   0-2540-7008
  E-mail Address - ar10@doe.go.th

แล้วถ้ามีอะไรคืบหน้า....ก็จะมาเล่าให้ฟังนะ....


ปล.เอกสารที่ใช้แต่ละเขตน่าจะเหมือนกันนะ...

Comment

Comment:

Tweet

อ้าว+++
ไหนที่กรมจัดหางานเค้าบอกว่ามาก่อน วันนัด 7 วัน แล้วก็หลังวันนัด 7 วันก็ได้ไม่ใช่หรอคะ

#50 By ก้อย (58.8.162.249|58.8.162.249) on 2014-05-05 11:27

Many thanks. for yours information.
Aye

#49 By Aye (180.210.216.131) on 2011-06-17 09:06

อ่านเมื่อกี้ตอนที่คุณ ตุ้มแจ้งว่า ต้องไปรายงานตัวทุกครั้งไม่งันอดได้ตังค์ อันนี้จอยของถามคุณตุ้มนิดนึงนะค่ะ..พอดีจอยมีประสบการณ์อีกอย่างที่อยากแนะนำ คือบอกกล่าวนะค่ะ จอยเคยยืนของสิทธิคนว่างงานไปประมาณช่วงปี 51 ทำตามทุกอย่างที่คุณตุ้มบอกมานัดรายงานตัวครั้งแรกก็ไปนะค่ะ ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าภายในเจ็ดวันทำการจะมีเงินโอนเข้าบัญชีพอถึงกำหนดปรากฎ ว่าไม่ได้รับเงินตามที่แจ้ง หลังจากนั้นได้โทรสอบถามทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเนื่องจากการตรวจสอบประวัติ จอยยังไม่ได้เป็นบุคคลว่างงานจริงเนื่องจากทางบริษัทฯไม่ได้แจ้งชื่อออกจาการเลิกจ้าง แนะนำให้ไปขอรับใบเลิกจ้างจากนายจ้าง ซึ่งในตอนนั้นคิดว่ามันวุ่นวายมาก จอยจึงไม่ติดต่อและไม่ไปรายงานตัวอีกเลย..เวลาผ่านไป 3 ปี
(ปัจจุบัน)ทางสำนักงานจัดหางานได้ส่งใบเรียกเก็บเงินโดยแจ้งว่า เราได้รับเงินเกิน ให้ขคืนเงินจำนวน 1400 กว่าบาท คือจะแบ่งเป็นงวดๆ ไปจะมี 3 งวดนะค่ะนั้นก็หมายความว่ารายงานตัว 3 ครั้ง แต่ไปแค่ครั้งเดียวดิฉันหยุดงานไปประมาณ 2 เดือนกว่า เดือนที่สามก็ได้ทำงานตามหนังสือที่แจ้งมาคือให้คืนเงินงวดสุดท้าย เนื่องจากเราได้เข้าทำงานแล้วในเดือนที่ 3 แปลงดีไมค่ะ..มีแปลกกว่านั้นนะค่ะ ยอดเงินดังกล่าวดิฉันไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำ ดิแนได้โทรสอบถามนะค่ะ ทางสำนักงานก็แจ้งจำนวนเงินวันที่โอน ก็ 3 ครั้งตามที่แจ้ง แต่ดิฉันโชคร้ายไปหน่อยบัญชีดังกล่าวไปปิดไปแล้วตั้งแต่ 52 เนื่องบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีเงินเดือนของที่ทำงานเก่าหลังจากลาออกจากงานที่นั้นดิฉันไม่ได้สนใจเท่าไร เพราะเป็นสาขาต่างจังหวัด (ธนาคารกรุงศรี) ซึ่งไม่ค่อยได้ใช้
ทางธนาคารเลยขอปิดบัญชีไป ดิฉันขอยืนยันนะค่ะว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ดิฉันก็คงต้องชำระยอดเงินดังกล่าวคืนเพราะกลัวมีปัญหา แต่บอกเล่านะค่ะ เพราะถ้าหากไม่รายงานตัวแล้วไม่ได้ตังค์ดิฉันว่าไม่จริง...ใครมีความคิดเห็นยังไงบอกกล่าวได้นะค่ะ จะขอขอบคุณมากๆๆopen-mounthed smile

#48 By จอย (124.120.189.85) on 2011-03-03 11:02

ถ้าเราทำประกันสังคมต่อถึง6เดือนแล้วเราไปยื่นเรื่องค่าเรื่องบุตรได้ไหมและย้อนหลังได้ไหม

#47 By เหมี่ยว (118.172.134.12) on 2010-05-06 15:58

ขอบคุณมากนะค่ะ
ได้ข้อมูลเยอะเลย ^-^

#46 By ผู้ว่างงาน (58.8.177.132) on 2010-04-05 09:29

Thank you

#45 By (58.8.185.168) on 2009-08-07 10:38

เจอกับตัวเองเหมือนกันประกันสังคมปัญญาอ่อน เราไปรายงานตัวตามปกติทุกขั้นตอนนะคะ จากนั้นปรากฎว่าทางบริษัททำเรื่องมาว่าเราลาออกทั้งที่เราถูกเลิกจ้าง เราต้องไปประสานกับทางบริษัทเองนะถึงจะได้สิทธิตามการเลิอกจ้างคือค่าชดเชย ที่ 50% ของเงินเดือน แต่ พอบริษัทประสานเสร็จเรียบร้อยการที่จะได้เงินค่าชดเชยส่วนต่างคือ เราต้องเอาเงินที่ประกันสังคมจ่ายมาผิด (จำนวนน้อยกว่าที่เราต้องได้) คืนกลับให้ประกันสังคมก่อน แล้วค่อยจะตั้งเรื่องเบิกเงินให่ใหม่ คิดดูคะว่าบ้าไหม เราตกงานเงินได้มาน้อยก็ต้องใช้ ต้องเอาไปคืนเขาก่อนถึงจะเบิกใหม่ให้เรา แล้วเราจะเอาอะไรกิน

ปัญญาอ่อน จริงงงงงงงงงง

#44 By เราเอง (58.181.215.82) on 2009-06-29 13:56

ขอบคุณมากค่ะข้อมูลละเอียดทุกขั้นตอนเลยอ่านแล้วเห็นภาพเลยค่ะ มีประโยชน์มากๆๆๆอะค่ะ

#43 By kkkk (202.57.173.84) on 2009-04-28 02:35

เขต 8 ไปเซ็นทรัลบางนาค่ะ อยู่ติดถนนเลย อยู่ฝั่งตรงข้ามกะเซ็นทรัลบางนา เยื้องกันนิดหน่อย น่าจะไปได้นะ ไม่ต้องเอาแผนที่ละมั้ง

#42 By ตุ้มเป๊ะ on 2008-11-20 14:18

อยากได้แผนที่สำนักจัดหางานเขต8จังค่ะbig smile

#41 By jinhii (203.158.211.80) on 2008-11-20 12:58

เดินออกมาเฉยๆ เลยเราอ่า เซ็งเจ้าของร้าน sad smile

#40 By PiNN on 2008-11-10 12:03

หวังว่าเค้าคงไม่เลิกจ้างเราน่ะsad smile
ขอบคุณครับ confused smile

#38 By plynoi แว่วศรี on 2008-11-09 22:55

ยังมะเคยโดนเลิกจ้างเลย sad smile
ต้องมีสักวัน ต้องมีสักวัน...

#36 By เคนหนี้ on 2008-11-09 19:42

มีประโยชน์มากจริงๆ ครับ Hot!

#35 By หนึ่ง on 2008-11-09 17:28

อย่าลืมเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่ะ
ถ้าไม่มีนายจ้าง คอยจ่ายให้ เราอาจต้องจ่ายเองไปก่อน
แบบว่าเป็นผู้ประกันตนเองนะคะ
ถ้ามีนายจ้างใหม่ มีรายได้แล้วค่อยว่ากัน
ไม่งั้นถ้าหมดอายุ เนี่ย
คงไม่สนุก ถ้าทั้งไม่มีงาน แถมป่วย แล้วต้องรับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาลเอง

#34 By Lapiz (124.157.156.142) on 2008-11-09 16:51

confused smile confused smile confused smile

#33 By เซงครับ on 2008-11-09 12:26

สาระดีมากครับHot!

#32 By mekabeam on 2008-11-09 11:47

คุณตุ้มเป๊ะ..สู้สู้ ขอให้ได้งานใหม่เร็วๆ นะค่ะopen-mounthed smile

#31 By nudee on 2008-11-09 11:16

มีปาโยชสูดๆ
สบู่ สำหรับโครงการสบู่กู้ชาติ ก้อนแรก เริ่มแล้วค่ะ surprised smile

#29 By สุฑาทิพย์ on 2008-11-09 07:18

มีประโยชน์จริงๆค่ะbig smile big smile

#28 By (^_^ ) (^_^) on 2008-11-09 00:13

ต้อง เซพลิงค์ไว้ ซะแล้ว
เรื่องเด็ด มีประโยชน์ค่ะ

big smile Hot!

#27 By PunPrai on 2008-11-08 23:53

ตอนนี้ตกงานอยู่ครับ
เลยต้องนั่งเขียน blog แก้เซ็ง

เอิ๊ก ๆๆ
ล้อเล่นจ๊ะ
ยังเรียนไม่จบเลย...sad smile
อ่านไปเรื่อยๆ
เสียงกระดิ่งมันดัง
ตกใจเหมือนกันตอนแรก
ก็เราน่ะ ไม่มีลมพัดในห้อง ไม่มีกระดิ่งด้วย
หุหุ หาที่มาของเสียงได้ก็ หุหุ น่ารักดีค่ะ

#25 By someone on 2008-11-08 21:45

hot

#24 By Shuu Exteen on 2008-11-08 19:40

เคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วค่า ปิดแบบไม่บอกใคร บางคนไม่รู้มาถึงงง เกิดไรขึ้น ตอนนั้นก็ทำตามเพื่อน ๆ พี่ ๆ ในบริษัท ตามที่คุณตุ้มเป๊ะบอกเลยค่ะ

good post! Hot!

#23 By เจนเนสซ่า on 2008-11-08 18:17

มีคำถาม 2 ข้อ

1.เราจะได้เงินแค่ก้อนเดียว หรือได้ทุกเดือน ถ้าได้ทุกเดือนจะได้ไปนานที่สุดกี่เดือน

2.เรายังต้องจ่ายค่าประกันสังคมรายเดือนเหมือนตอนทำงานอยู่ไหม

ขอบคุณค่ะ Hot!

#22 By ดาวถัดมา on 2008-11-08 17:36

รู้ไว้ก็ดี...
Hot! Hot!

#21 By clip-vdo on 2008-11-08 16:40

#18 - มีค่ะ แต่มันเยอะมากๆ อะ่ เอาจังหวัดอะไรคะ แบบนี้จะสะดวกกว่าค่ะ
#19 - ค่ะ ตามนั้นค่ะ ไปติดต่อที่กรมจัดหางาน แล้วเค้าจะส่งเรื่องไปที่ประกันสังคมให้เรา ส่วนเรื่องเงินก็ตามข้างบนค่ะ

** มีข้อมูลเพิ่ม จากใบปลิวที่บริษัทแจกมา เอามาจากกรมแรงงาน เีดี๋ยวจะอัพเพิ่ม

#20 By ตุ้มเป๊ะ on 2008-11-08 16:04

ถ้าเคยมีบัตรประกันสังคมอยู่แล้ว มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนถูกเลิกจ้างหรือลาออก ก็ไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมเื่พื่อรับเงินชดเชยได้นะคะ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้เดือนละ 4000 แต่ต้องไปรายงานตัว แล้วก็ไปสมัครงานตามที่สำนักจัดหางานหาให้งะค่ะ ไม่แน่ใจเรื่องข้อมูล พอดีเราเคยไปติดต่อแต่ในฐานะนายจ้าง ไม่เคยติดต่อเรื่องออกจากงานน่ะค่ะ

#19 By Rinna ♥ on 2008-11-08 15:47

ต่าง จังหวัด มีเปล่าครับ

#18 By TaNaToN on 2008-11-08 15:40

รับสมัครพนักงาน ส่งเมลให้ลูกค้า300 บาท ต่อวัน ด่วน!!! รายได้เสริมดีๆ

บริษัท Amazinggrace (อเมซิ่งเกรซ)ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์-ส่ง E-mail ให้ลูกค้าของบริษัท รับงานไปทำที่บ้านได้ค่ะ

คุณสมบัติ
1.อยู่ในกรุงเทพ หรือเขตปริมณฑล
2.สมัครงานได้ที่บริษัท โดยนำสำเนาบัตรประชาชน และหน้าแรกธนาคารมาด้วย (ถ้าจำได้ก็ไม่จำเป็นก็ได้ค่ะ) ทางบริษัทจะโอนรายได้ให้ทางธนาคาร ทุกวันพฤหัสบดีค่ะ หรือไม่ก็สามารถมารับได้ด้วยตนเองที่บริษัทค่ะ
3. นักเรียนนักศึกษา หรือคนทำงานทั่วไปที่ต้องการจะหารายได้

รายได้ขั้นต่ำประมาณ 300 บาทต่อวัน ตามแต่ความขยันของเราเอง
บริษัทจะอยู่ที่โชคชัย4 ห้างไดมอนด์สแควร์ หรือเซยูเก่า ซึ่งมีท๊อป ซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นล่างค่ะ บริษัทจะอยู่ชั้นสอง

สนใจติดต่อ ถิระพร
E-mail: rinrin_rincha@hotmail.com(ไม่รับแอด)
TeL. 086-903-5111
บริษัทเป็นของคนไทย สามารถตามเงินได้ที่บริษัทเลยค่ะ

#17 By Rinrin on 2008-11-08 15:13

ดีมากๆเลยครับ
เพราะอะไรๆมันก็เกิดขึ้นกับเราได้confused smile

#16 By robocon on 2008-11-08 14:40

ใครเป็นลูกจ้างน่าจะ add หน้านี้ไว้เลยนะครับ เศรษฐกิจปีหน้าอาจได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ แต่ดีที่สุดคือไม่ต้องใช้
สาธุครับ Hot!

#15 By mahaoath on 2008-11-08 13:40

รู้ไว้ได้ประโยชน์big smile

#14 By Meowzilla Zilla on 2008-11-08 06:24

มีประโยชน์มากๆค๊าHot!

#13 By cryingsmile on 2008-11-08 01:14

ต้องเซฟบทความนี้เก็บไว้ เผื่อวันหน้าจะได้ใช้มั่ง Hot!
(หวังว่าจะไม่ต้องใช้ sad smile )

#12 By Detonator on 2008-11-08 00:33

ดีคับดีรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
ขอบคุงคับ big smile Hot!

#11 By yium on 2008-11-07 23:29

น่าจะมีสาขาเยอะกว่านี้
ตามสภาพเศรษฐกิจยุคนี้

#10 By oatato on 2008-11-07 23:28

Hot!

#9 By ファ-ン on 2008-11-07 23:25

ชาตินี้หวังว่าคงไม่ยุ่งกับของพวกนี้เหอๆๆๆ น่ากัว

#8 By Shuu Exteen on 2008-11-07 23:07

มีประโยชน์มากมายครับ Hot!

ประสบการณ์ตรงเลยนะเนี่ย หางานได้เร็วๆ นะครับ surprised smile

#7 By manop on 2008-11-07 22:14

Hot!

#6 By Dhammasarokikku on 2008-11-07 21:51

อืม
ไว้เราเรียนจบ ทำงาน แล้วตกงานเมื่อไหร่คงได้ใช้แน่ๆเลย
big smile big smile

#5 By ชุน on 2008-11-07 21:50

ทีตอนจ่ายละง่านจัง
ทำไมตอนรับเงินมันย๊ากยาก
Hot!

#4 By โลกอมควัน on 2008-11-07 21:49

ยังมะเคยมีงานเลยค่ะ *-*
Hot!

#3 By AelitaX on 2008-11-07 21:47

สาระ ประโยชน์ big smile

#2 By ทิว แอด ไฟน์ on 2008-11-07 21:35

ไว้ตกงานคงได้ใช้sad smile

#1 By house on 2008-11-07 21:33