เมื่อถูกเลิกจ้าง.... หรือว่าออกเองก็ตาม.... สิ่งที่ควรรู้และควรทำก็คือ

ไปใช้สิทธิ์การว่างงานกับทางกรมการจัดหางาน/ประกันสังคม  ในช่วงที่เรา

ยังไม่มีรายได้เข้ามา

 

มามะ.... เร่เข้ามาฟัง.... ( วันนี้ไปมาแล้ว... )  อันดับแรกเลย... เมื่อถูกเลิกจ้าง

เราก็ต้องได้รับสิทธิ์อันพึงมีจากนายจ้างก่อน ประกอบไปด้วยสิทธิ์ดังนี้

 • หนังสือเลิกจ้าง
 • หนังสือรับรองการทำงาน  ( อันนี้ไม่แน่ใจแต่ละบริษัทนะ )
 • หนังสือรับรองการเสียภาษี
 • เอกสารรับเงินกรณีเลิกจ้าง ( อันนี้แล้วแต่ละบริษัทว่าจะจ่ายยังไง มีรู้มาจ่ายน้อยกว่าที่กฏหมายกำหนด / มากกว่า อันนี้ขึ้นอยู่กับนายจ้าง/ลูกจ้าง )


และที่สำคัญคุณต้องถามกับทางบริษัท/ฝ่ายบุคคลให้ชัดเจนว่า จะแจ้งรายชื่อคุณให้กับทางกรมการจัดหางานเมื่อไร  / หรือคุณต้องไปยื่นเรื่องกับทางกรมการจัดหางานเมือไร

 

ของตุ้มเป๊ะ ฝ่ายบุคคลว่า 7 วัน....   วันนี้ตุ้มเป๊ะก็ไปจัดการมาแล้วที่สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7

 

สิ่งที่คุณต้องเตรียมไปมีดังนี้

 1. บัตรประชาชน (ตัวจริง) และ สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาหลักฐานการลาออก , ถูกเลิกจ้าง หรือ สปส. 6-9  ( ข้อนี้ทางกรมการจัดหางานเค้าไม่เน้นนะ )
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร  ( หน้าแรก )  ประเภทออมทรัพย์
  • กรุงไทย
  • กรุงศรีอยุธยา
  • ทหารไทย
  • กรุงเทพ
  • ไทยพาณิชย์
  • กสิกรไทย
  • นครหลวง

ไปถึง....ก็ไปแจ้งว่า...มายื่นเรื่องว่างงาน/ถูกเลิกจ้าง  เค้าก็จะให้เอกสารมา 1 ชุด มี 2 ใบ

ก็กรอกเอกสารตามที่เค้าให้มาให้เสร็จสรรพ  แล้วก็แนบเอกสารทั้งหมดข้างบน แล้วไปวาง

ในตะกร้าเอกสารเพื่อรอเรียกตัว

 

รอพอสมควร....เค้าก็จะเรียกให้เราไปสอบถามเล็กน้อย... ตรงโต๊ะของพนักงานซึ่งจะมี

หน้าจอให้เรามองเห็นว่าพนักงานกำลังกรอกข้อมูลอะไร ของเรา... ซึ่งเราสามารถดูและ

ทักท้วงได้ในกรณีที่เราเห็นอะไรที่ผิดปกติ.... ( แต่แก้ไขได้เปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะ   )

หลังจากนั้นก็จะได้เอกสารกลับบ้านมา 2 ใบคือ

 1. ใบนัดรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน  ซึ่งในนั้นก็จะมีรายละเอียดการนัดให้มารายงานตัวทั้งหมด 6 ครั้ง ( และเราต้องเอาจดหมายจากประกันสังคมไปด้วย ยกเว้นว่าจดหมายยังมาไม่ถึงไม่มีก็ได้)


 2. หนังสือรับรองผลการติดต่อสมัครงาน  เค้าให้เราไว้ยื่นให้กับทางบริษัทที่เราไปสมัครงานกรอกรายละเอียด

 

และการนัดรายงานตัวนั้น เราต้องไปตามนัดตามวันที่แจ้งในใบนั้นทุกๆครั้ง หรือไม่ก็ให้ไปก่อนได้

ล่วงหน้าจากวันที่นัดไม่เกิน 3 วัน  แต่หลังไม่ได้นะคะ  อดค่ะ  อดที่ว่านี่คือเงินค่ะ 

ซึ่งในนั้นเค้าจะเรียกว่า ประโยชน์ทดแทน

 

และที่สำคัญคือ...หลังจากคุณไปรายงานตัวตามวันที่กำหนดแล้ว... เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีที่คุณ

ให้กับทางกรมการจัดหางานไว้หลังจากนั้นอีก  .... 7...... วัน....

ส่วนจำนวนเงินที่ได้รับจะเท่ากับ 50% ของฐานเงินเดือน แต่ไม่เกิน 15000  บาท ภายใน 180 วัน

แต่ในกรณีลาออกเองนี่...รู้สึกว่าจะได้ถึงนะ ไม่แน่ใจว่า 20% หรือว่า 25%

 

และตุ้มเป๊ะก็มีชื่อหน่วยงานกรมการจัดหางานทั้ง 10 เขตมาฝาก   ( หาในเน็ตไม่เจออ่ะ ) ได้มาจาก

หนังสือคู่มือผู้สมัครงาน - สมัครงานอย่างไร...ให้ได้งาน  จากเขตที่ไปวันนี้แหละ....

หรือจะลองโทรถามทางเองได้นะ จากสายด่วน 1694    ( แล้วจะเหมือนตุ้มเป๊ะเมื่อเช้า... )

 

รายชื่อและสถานที่ตั้งสำนักจัดหางานของกรมการจัดหางาน

 1. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1
  ชั้น 1 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (เดิม) ภายในกระทรวงมหาดไทย
  ถ.เฟื่องนคร เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
  โทรศัพท์  0-2223-6217 , 0-2223-2684-5
  โทรสาร   0-2223-2685
  E-mail Address - ar1@doe.go.th
 2. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2
  6 ซอยรัชดาภิเษก 70
  ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
  โทรศัพท์  0-2910-1183-4 , 0-2910-1180
  โทรสาร   0-2910-0949
  E-mail Address - ar2@doe.go.th
 3. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3
  19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น 2
  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
  โทรศัพท์  0-2617-6566-69
  โทรสาร   0-2617-6568
  E-mail Address - ar3@doe.go.th
 4. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4
  438/115 ซอยจันทร์ 47 ถนนจันทร์
  แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120
  โทรศัพท์  0-2211-7558 , 0-2211-8167
  โทรสาร   0-2211-9584
  E-mail Address - ar4@doe.go.th
 5. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5
  อาคารห้างสรรพสินค้าพาต้า (ปิ่นเกล้า) ชั้น 4
  125  ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700
  โทรศัพท์  0-2434-6575-76
  โทรสาร   -
  E-mail Address - ar5@doe.go.th
 6. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6
  ชั้น 3F ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค บางแค
  ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
  โทรศัพท์  0-2454-5466 , 0-2454-2203 , 0-2455-4147-8
  โทรสาร   0-2455-8500
  E-mail Address - ar6@doe.go.th
 7. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7
  48-48/1 ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10150
  โทรศัพท์  0-2427-4512 , 0-2427-4327
  โทรสาร   0-2427-5432
  E-mail Address - ar7@doe.go.th
 8. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8
  1/8, 1/10 อาคารบางนาธานี ซอยบางนา-ตราด 34
  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
  โทรศัพท์  0-2398-7477 , 0-2398-6612
  โทรสาร   0-2398-7019
  E-mail Address - ar8@doe.go.th
 9. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9
  123/708-710  ซอยนวมินทน์ 98
  แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
  โทรศัพท์  0-2948-6007-8 , 0-2510-7876 , 0-2510-3602
  โทรสาร   0-2510-7876
  E-mail Address - ar9@doe.go.th
 10. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10
  555/29-33  ถนนสีหบุรานุกิจ
  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510
  โทรศัพท์  0-2540-7004-5
  โทรสาร   0-2540-7008
  E-mail Address - ar10@doe.go.th

แล้วถ้ามีอะไรคืบหน้า....ก็จะมาเล่าให้ฟังนะ....


ปล.เอกสารที่ใช้แต่ละเขตน่าจะเหมือนกันนะ...

Comment

Comment:

Tweet

อ้าว+++
ไหนที่กรมจัดหางานเค้าบอกว่ามาก่อน วันนัด 7 วัน แล้วก็หลังวันนัด 7 วันก็ได้ไม่ใช่หรอคะ

#50 By ก้อย (58.8.162.249|58.8.162.249) on 2014-05-05 11:27

Many thanks. for yours information.
Aye

#49 By Aye (180.210.216.131) on 2011-06-17 09:06

อ่านเมื่อกี้ตอนที่คุณ ตุ้มแจ้งว่า ต้องไปรายงานตัวทุกครั้งไม่งันอดได้ตังค์ อันนี้จอยของถามคุณตุ้มนิดนึงนะค่ะ..พอดีจอยมีประสบการณ์อีกอย่างที่อยากแนะนำ คือบอกกล่าวนะค่ะ จอยเคยยืนของสิทธิคนว่างงานไปประมาณช่วงปี 51 ทำตามทุกอย่างที่คุณตุ้มบอกมานัดรายงานตัวครั้งแรกก็ไปนะค่ะ ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าภายในเจ็ดวันทำการจะมีเงินโอนเข้าบัญชีพอถึงกำหนดปรากฎ ว่าไม่ได้รับเงินตามที่แจ้ง หลังจากนั้นได้โทรสอบถามทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเนื่องจากการตรวจสอบประวัติ จอยยังไม่ได้เป็นบุคคลว่างงานจริงเนื่องจากทางบริษัทฯไม่ได้แจ้งชื่อออกจาการเลิกจ้าง แนะนำให้ไปขอรับใบเลิกจ้างจากนายจ้าง ซึ่งในตอนนั้นคิดว่ามันวุ่นวายมาก จอยจึงไม่ติดต่อและไม่ไปรายงานตัวอีกเลย..เวลาผ่านไป 3 ปี
(ปัจจุบัน)ทางสำนักงานจัดหางานได้ส่งใบเรียกเก็บเงินโดยแจ้งว่า เราได้รับเงินเกิน ให้ขคืนเงินจำนวน 1400 กว่าบาท คือจะแบ่งเป็นงวดๆ ไปจะมี 3 งวดนะค่ะนั้นก็หมายความว่ารายงานตัว 3 ครั้ง แต่ไปแค่ครั้งเดียวดิฉันหยุดงานไปประมาณ 2 เดือนกว่า เดือนที่สามก็ได้ทำงานตามหนังสือที่แจ้งมาคือให้คืนเงินงวดสุดท้าย เนื่องจากเราได้เข้าทำงานแล้วในเดือนที่ 3 แปลงดีไมค่ะ..มีแปลกกว่านั้นนะค่ะ ยอดเงินดังกล่าวดิฉันไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำ ดิแนได้โทรสอบถามนะค่ะ ทางสำนักงานก็แจ้งจำนวนเงินวันที่โอน ก็ 3 ครั้งตามที่แจ้ง แต่ดิฉันโชคร้ายไปหน่อยบัญชีดังกล่าวไปปิดไปแล้วตั้งแต่ 52 เนื่องบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีเงินเดือนของที่ทำงานเก่าหลังจากลาออกจากงานที่นั้นดิฉันไม่ได้สนใจเท่าไร เพราะเป็นสาขาต่างจังหวัด (ธนาคารกรุงศรี) ซึ่งไม่ค่อยได้ใช้
ทางธนาคารเลยขอปิดบัญชีไป ดิฉันขอยืนยันนะค่ะว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ดิฉันก็คงต้องชำระยอดเงินดังกล่าวคืนเพราะกลัวมีปัญหา แต่บอกเล่านะค่ะ เพราะถ้าหากไม่รายงานตัวแล้วไม่ได้ตังค์ดิฉันว่าไม่จริง...ใครมีความคิดเห็นยังไงบอกกล่าวได้นะ